Akumulatorownie

W pomieszczeniach ładowania akumulatorów zaleca się stosowanie systemu detekcji wodoru. System ten przy przekroczeniu progów DGW (np.: 10 i 30% DGW wodoru) sygnalizuje niebezpieczne stężenie,  wcześniej odłącza główne zasilanie pomieszczenia dzięki czemu nie pozwala na dalsze wytwarzanie wodoru. Przy pierwszym progu system może sterować wentylacją mechaniczną.

 

EXpert IV wodor

EXpert IV_C - czujnik wodoru

Czujnik przeznaczony jest do stosowania w stacjonarnych systemach pomiaru lub detekcji wysokich (wybuchowych) stężeń gazów oraz oparów cieczy , w strefach zagrożonych wybuchem typu 1 lub 2. Służą do wykrywania różnorodnych gazów i oparów wybuchowych grup IIA, IIB i IIC, o klasach temperaturowych T1...T6 - np.: wodoru, acetylenu, metanu, LPG, heksanu, pentanu, amoniaku, oparów benzyn, oparów styrenu, ksylenu, toluenu, tlenku etylenu, oparów alkoholi. Do współpracy z szeroką gamą centralek i sterowników. Zasilanie 12V DC. 

Uwaga! Jest to jedyny czujniku na rynku wyposażony w selektywny elektrochemiczny sensor pomiarowy. Dzięki zastosowaniu tego typu sensora czujnik jest idealnym rozwiązaniem do zastosowania w przemyśle i zakładach chemicznych gdzie występują różnego typu gazu. Ten czujnik, oprócz wodoru, nie zareaguje na inne gazy palne!

CENA: 1.640zł