Garaże i parkingi podziemne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w zamkniętych garażach powyżej 10 stanowisk postojowych, szczególnie w tych o dużym ruchu, należy stosować detektory tlenku węgla do sterowania wentylacją mechaniczną.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r., od 8 lipca 2009 w garażach zamkniętych, w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem propan - butan, a w których poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu, należy stosować wentylację mechaniczną sterowaną czujnikami LPG.

 

DUOmaster CO/LPG

DUOmaster CO/LPG G - Dwugazowy Detektor Garażowy 

Służy do ciągłej ochrony pomieszczeń zagrożonych emisją tlenku węgla i propanu-butanu (LPG), głównie garaży i parkingów podziemnych, poza strefami wybuchowymi. Detektor "DUOmaster CO/LPG G" jest przeznaczony do współpracy z typowymi centralkami alarmowymi lub sterownikami. Zasilanie 12V DC. Obudowa z tworzywa 

ABS. Detektor posiada cyfrową komunikację; RS-485 (z protokołemModbus RTU) dzięki czemu wykonanie instalacji jest ekonomiczniejsze a obsługa obiektu może w łatwy sposób zlokalizować źródło niebezpieczeństwa.
Stosowane czujniki : -tlenek węgla CO : elektrochemiczne, (selektywne), lub półprzewodnikowe (nieselektywne). - LPG (propan-butan) : półprzewodnikowe (nieselektywne)