Kotłownia

Urządzenia wymagane przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. DU Nr 75 § 158 ppkt 5,

„Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu należy stosować w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW.”

 

Udządzenia przeznaczone do zastosowania w kotłowni gazowej:

 

Centrala do kotłowni miniSTER 2 CO+

Centralka Detekcji Gazów „miniSTER2CO+” jest nowoczesną, mikroprocesorową jednostką centralną przeznaczoną do pracy w systemach wykrywania (detekcji) gazów wybuchowych i toksycznych. Centralka służy do współpracy z detektorami o wyjściach detekcyjnych OC lub wyjściu prądowym 4/8/12mA.

Do centralki można podłączyć jeden lub dwa detektory. Dodatkowo centralka posiada wewnętrzny sensor do wykrywania przekroczenia niebezpiecznych wartości stężeń tlenku węgla CO.
Centralka przeznaczona jest do pracy poza strefami zagrożenia wybuchem.

                                                 CENA: 399zł netto

 

 
 

Detektor Gazów Wybuchowych "EXpert G" przeznaczony do stosowania w stacjonarnych systemach  detekcji wysokich (wybuchowych) stężeń gazów poza strefami wybuchowymi. Służy do wykrywania różnorodnych gazów i oparów wybuchowych - np.: metanu, LPG.

Typy wyjść:
- prądowe : ciągłe (4...20mA), lub dwuprogowe 4/8/12mA
- napięciowe typu OC (NC lub NO), dwa wyjścia sygnalizujące przekroczenie progów alarmowych I i II. 

Współpracuje z centralami produkcji Gazex; MD-2, MD-4, MD-8, MD-16.

CENA: 499zł netto

 

 


Centralka Detekcyjna "EXter 4z" jest jednostką centralną przeznaczoną do pracy w systemach wykrywania (detekcji i pomiaru stężeń) gazów wybuchowych i toksycznych. Jest elementem systemu Aktywny Alarm Gazowy służącego do aktywnej ochrony różnorodnych obiektów przed wybuchami gazów i oparów, umożliwiającego wykrywanie gazów, sygnalizacje i alarmowanie oraz sterowanie zaworami odcinającymi dopływ gazów.

Centralka "EXter 4z" służy do współpracy (zasilania i kontroli) z detektorami o napięciu zasilania 12V i maksymalnym poborze prądu 250mA. Centralka przeznaczona jest do pracy poza strefami zagrożenia wybuchem. Do centralki można podłączyć od jednego do czterech detektorów. Zasilanie detektorów 12V, zabezpieczone bezpiecznikami polimerowymi. Zasilanie centralki - napięcie sieciowe ~230V. Podtrzymanie napięcia zasilania - akumulator wewnętrzny 12V/1,3Ah.

CENA: 799zł netto