Oczyszczalnie ścieków

Obsługa przepomnowni oraz oczyszczalni ścieków na codzień narażona jest na toksyczne działanie siarkowodoru oraz niebezpieczeństwo wybychu metanu.

Aby zapobiec nieszczęściu na terenie oczyszczalni instalujemy systemy które ciągla kontrolują ich stężenie i po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń informują załogę o niebezpieczeństwie.

Systemy detekcji mogą załączać sygnalicaję optyczno-akustyczną oraz sterować wentylacją w pomieszczeniach zamkniętych.

Proponowane rozwiązania:

uniTOX IV detektor gazów toksycznych

uniTOX IV - czujnik siarkowodoru i amoniaku

Czujnik przeznaczony jest do stosowania w stacjonarnych systemach pomiaru lub detekcji niskich (toksycznych) stężeń gazów w strefach zagrożonych wybuchem typu 1 lub 2. Służą do wykrywania gazów i oparów toksycznych grup IIA i IIB, o klasach temperaturowych T1...T6 - np.: amoniaku, siarkowodoru, chloru, tlenku węgla, tlenku i dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku etylenu, chlorowodoru, cyjanowodoru, ozonu, freonów. Czujnik wyposażony jest w sensor elektrochemiczny. Do współpracy z szeroką gamą centralek i sterowników. Zasilanie 12V DC.

CENA: 1.390zł netto

 

EXpert IV

EXpert IV -czujnik metanu

Czujnik przeznaczony jest stosowania w stacjonarnych systemach pomiaru lub detekcji wysokich (wybuchowych) stężeń gazów oraz oparów cieczy , w strefach zagrożonych wybuchem typu 1 lub 2. Służą do wykrywania różnorodnych gazów i oparów wybuchowych grup IIA i IIB, o klasach temperaturowych T1...T6 - np.: metanu, LPG, heksanu, pentanu, amoniaku, oparów benzyn i olejów, oparów styrenu, ksylenu, toluenu, octanu etylu, oparów alkoholi. Czujnik wyposażony jest w sensor półprzewodnikowy lub katalityczny. Do współpracy z szeroką gamą centralek i sterowników. Zasilanie 12V DC. 

CENA: 799zł netto