Zakres usług

Nasi eksperci specjalizują się w:

 • Montażu systemów detekcji gazów toksycznych i wybuchowych
 • Kalibracji detektorów systemów stacjonarnych
 • Kalibracji detektorów przenośnych
 • Okresowych przeglądach systemów detektcji gazu
 • Serwisie urządzeń

 

Wykonujemy okresowe przeglądy, kalibracje i naprawy systemów detekcji zainstalowanych w:

 • garażach podziemnych galerii handlowych, biurowcach i w budynkach mieszkalnych,
 • kotłowniach,
 • zakładach produkcyjnych,
 • stacjach kontroli pojazdów,
 • oczyszczalniach ścieków, wysypiskach śmieci, przepompowniach,
 • halach magazynowych.

Nasze usługi świadczymy na terenie całej Polski.